جشنواره علامه جعفری (رض)

 

 

 

سامانه های کاربری

 

اسناد و فایل های مورد نیاز

تقویم جشنواره

پوستر جشنواره

 

  

یکسان سازی نام نویسنده مسئول، نویسندگان همکار و عنوان آثار در پنل کاربری

تاریخ ثبت: 1398/08/30

نظرات کاربران
ثبت نام در خبرنامه

آخرین اخبار

کلمات کلیدی

جشنواره علامه جعفری، جایزه ویژه، جشنواره تالیفات علمی، علوم انسانی اسلامی، مقالات، کتاب، پایان نامه، طرح های پژوهشی، حمایت علمی، گواهی، تندیس ویژه،