جشنواره علامه جعفری (رض)

 


 

 

سامانه های کاربری

 

اسناد و فایل های مورد نیاز

 

تقویم جشنواره

پوستر جشنواره

 

  

ثبت نام کاربر

 

*برای ثبت نام درج کدملی صحیح الزامی است*

جشنواره علامـــــــه جعفری (ره)

با توجه به نقص موجود در سامانه، در پنل کاربری به جای عبارت "ارسال اثر" منوی "ارسال مقاله" درج شده است. شرکت کنندگان گرامی برای ارسال اثار خود (چکیده مبسوط پایان نامه، رساله و یا طرح های پژوهش خود) از منوی ارسال مقاله (مطابق با آیین نامه جشنواره- قابل دریافت از صفحه اصلی وبگاه جشنواره) اقدام فرمایند.

 

به استحضار می رساند 

با توجه به محدودیتهای موجود از سوی دانشگاه ها برای عدم انتشار اصل پایان نامه یا رساله ها دبیرخانه ناگزیر به دریافت چکیده مبسوط آثار (آیین نامه نگارش و آماده سازی چکیده مبسوط را از اینجا و یا صفحه اصلی سایت جشنواره دریافت نمایید) می باشد.

http://jafariaward.ir/uploads/stories/image/IHTF%20Template.docx

برای رفع مشکل فوق و همچنین انجام فرایند داوری بصورت منصفانه و مناسب، از کاربران درخولست میشود چکیده ای مبسوط از آثار خود در حجم حداکثر پنج صفحه بعنوان اثر ارسالی در پنل کاربری خود ارسال نمایند.

در این فایل چکیده مبسوط محدودیتی در ارسال تصویر یا نمودار وجود ندارد و پژوهشگران میتوانند برای معرفی هر چه بهتر اثر خود از تصاویر و یا نمودار و ... نیز استفاده نمایند.

باتشکر ثبت نام در خبرنامه

آخرین اخبار

     

کلمات کلیدی

جشنواره علامه جعفری، جایزه ویژه، جشنواره تالیفات علمی، علوم انسانی اسلامی، مقالات، کتاب، پایان نامه، طرح های پژوهشی، حمایت علمی، گواهی، تندیس ویژه،